#25. Olivenolje kategorier

For English: scroll down

Introduksjon:
Cretan-Garden såper er olivenoljesåper, håndlaget i Norge av extra virgin olivenolje, importert fra Kreta, Hellas. Info: her.

Artikkel fra:

Union of Agricultural Cooperatives of Korinthia, (UACK), Hellas
Unionen ble grunnlagt i 1919 for å fremheve, gjennom hele ideen om samarbeid, de kvalitative korintiske produktene. Ved hjelp av forskere konsulterer og leder den produsentene-medlemmene gjennom dyrkingsstadiene for å produsere produkter av høy kvalitet. For å oppfylle dette formålet samarbeider den med de avdelingssamvirkende fagforeningene, de kompetente samarbeidsorganisasjonene og byråene til det greske landbruksdepartementet samt de kompetente lokale myndighetene på prefekturnivå.

Olivenolje kategorier


De nye beskrivelsene og definisjonene av olivenolje, i henhold til de nye EEC-forskriftene, er:

¤ VIRGIN OLIVENOLJER: Dette er olivenoljer som produseres av olivenavlingen, utelukkende ved bruk av mekaniske teknikker eller andre naturlige prosesser og under visse forhold som ikke provoserer forringelse av oljens naturlige sammensetning. De eneste prosessene som virgin olivenolje opprettholder er: vasking, reol, sentrifugering og filtrering. Det er derfor den “naturlige saften” av oliventreet som har alle de gunstige egenskapene for helsen. Olivenoljene, i henhold til deres surhetsnivå og de andre kvalitative egenskapene, er klassifisert som følger:

a. Extra virgin olivenolje: den beste kvaliteten på olivenolje med overlegen smak og aroma, hvis innhold av frie fettsyrer, hvis vi uttrykker det i oljesyre, ikke overstiger 0,8 g per 100 g olivenolje (surhetsnivå: 0 – 0,8 % ), som Extra Virgin Olive Oil “CORINTHIA Land”.

b. Virgin Olivenolje: Virgin olivenolje med en fin smak og smak hvis innhold av frie fettsyrer, hvis vi uttrykker det i oljesyre, ikke overstiger 2 g per 100 g olivenolje (surhetsnivå: 0,8 – 2%).

c. Lampante olivenolje: virgin olivenolje som ikke er egnet som mat med dårlig smak og surhetsgrad over 2%. Den er egnet for fining og industriell bruk.

¤ REN RAFFINERT OLIVENOLJE: Det er en type olivenolje som kommer fra virgin olivenolje (lampante), som har gjennomgått flere fysisk-kjemiske prosesser. Den rene raffinerte (finede) olivenoljen har svært lav surhet (maksimalt 0,3%) og en klar, lys gul farge. Selvfølgelig har den verken smaken eller smaken av virgin olivenolje. Dessuten mangler den mye av ingrediensene som gjør virgin olivenolje så viktig for folks helse.

¤ OLIVENOLJE: Dette er oljen som kommer fra blanding av virgin olivenolje (egnet for konsum) og ren raffinert olivenolje med 1 % maksimal surhet.

Tilleggsinformasjon

Dette bør du vite om olivenolje
https://bramat.no/forsiden/ekspertblogg/2191-dette-bor-du-vite-om-olivenolje
Publisert: 2016
I: Bramat.no

English:

Introduction:
Cretan-Garden soaps are olive oil soaps, handmade in Norway out of extra virgin olive oil, imported from Crete, Greece. Info: here.

Olive oil categories

Article from:

Union of Agricultural Cooperatives of Korinthia, (UACK), Greece
The Union was founded in 1919 to highlight, through the whole idea of cooperation, the qualitative Corinthian products. With the help of researchers, it consults and guides the producer-members through the cultivation stages to produce high quality products. To fulfill this purpose, it cooperates with the departmental cooperative unions, the competent cooperative organizations and agencies of the Greek Ministry of Agriculture as well as the competent local authorities at the prefecture level.

Olive oil categories

The new descriptions and definitions of olive oils, according the new EEC regulations, are:

¤ VIRGIN OLIVE OILS: These are olive oils that are produced by the olive-crop, exclusively through the use of mechanical techniques or other natural processes and under certain conditions that do not provoke deterioration to the oil’s natural composition. The only processes that the virgin olive oil sustains are: washing, racking, centrifuging and filtering. It is, therefore, the “natural juice” of the olive tree which holds all the beneficial properties for the health. The olives oils, according to their acidity level and the other qualitative features, are classified as follows:

a. Extra virgin olive oil: the best quality of olive oil with superior taste and flavour whose content in free fatty acids, if we express that in oleic acid, does not exceed 0,8 g per 100 g of olive oil (acidity level: 0 – 0.8%), like the Extra Virgin Olive Oil “CORINTHIA Land”.

b. Virgin Olive Oil: virgin olive oil with a nice taste and flavour whose content in free fatty acids, if we express it in oleic acid, does not exceed 2 g per 100 g of olive oil (acidity level: 0.8 – 2%).

c. Lampante olive oil: virgin olive oil which is not suitable as food with a bad taste and flavour and its acidity exceeds 2%. It is appropriate for fining and industrial use.

¤ PURE REFINED OLIVE OIL: It is a type of olive oil that comes from virgin olive oil (lampante), which has gone under several physicochemical processes. The pure refined (fined) olive oil has very low acidity (maximum 0.3%) and a clear, light yellow colour. Of course, it neither has the taste nor the flavour of the virgin olive oil. Also, it lacks a lot of the ingredients that make virgin olive oil so important for people’s health.

¤ OLIVE OIL: This is the oil that comes from the blending of virgin olive oil (appropriate for consuming) and pure refined olive oil of 1% maximum acidity.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑