Hva er best: potassium hydroxide eller sodium hydroxide?

  • Begge brukes til å lage en lut, som er nødvendig for å lage en forsåpningsprosess, og begge lager en såpe med en PH 9-verdi.
  • Potassium hydroxide er en type lut som er spesielt brukt til å lage flytende såpe.
  • Sodium hydroxide brukes til å lage såpe. Den danner en solid, ugjennomsiktig såpe.

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑