Betalingsmåte: Bankoverføring

Når du trenger å sende kontanter raskt, er bankoverføringer et utmerket valg.

Bankoverføringer er kjent for å være pålitelige, raske og effektive, og muliggjør overføring av midler raskt. De er ofte det foretrukne valget for mange typer kjøp, ganske enkelt fordi de sørger for at de nødvendige midlene vil være tilgjengelige for mottakeren så raskt som mulig.

Bankoverføring er en av mange elektroniske betalingsmåter. La oss se nærmere på hvordan bankoverføringen fungerer.

Hva er bankoverføring?

En bankoverføring betyr at banken din sender en pengeoverføring til en annen bank, også kalt bankoverføringsmetode. Dette kan gjøres ved å logge inn, fra datamaskinen, til banken din og fylle ut et betalingsskjema. Med bank-til-bank bankoverføring må hver kontoinnehaver ha en bevist identitet.

Photo by Anna Shvets

Hvor mye koster en bankoverføring?

Gebyret du bruker vil være basert på banken og dens standardgebyrer, samt om linjen er inngående eller utgående, internasjonal eller innenlands, og hvor mye penger du sender. Generelt faller innenlandske innkommende linjer mot den nedre enden av prisklassen, mens utgående internasjonale linjer koster mer.

Hvor lang tid tar bankoverføring?

 • Norge:
  • mellom to forskjellige norske banker tar normalt 1-3 virkedager
  • innen samme norske bank: samme dag
 • EU, aog resten av verden:
  • kan ta opptil 10 virkedager.

Lavere risiko for svindel

Det er avgjørende å merke seg at bankoverføringer via bankoverføringsmetoden ikke bare er gunstige for hastighet – de er også ideelle for alle som ønsker en sikker måte å sende kontanter på. For folk som selger tjenester og varer, utgjør en ledning ofte en mye lavere risiko for ting som svindel, fordi avsenderen må ha tilstrekkelige midler på kontoen før de kan starte overføringen.

Hva iformation er nødvendig for en bankoverføring?

Den nødvendige informasjonen, som navn, adresse, postnummer, bynavn, land, banknummer, IBAN-nummer og/eller Swift-kode, er å finne på fakturaen.

[Utdrag fra: Hva er en bankoverføring? – tilgjengelig på alle språk.]

[English:]

What is bank transfer?
A bank transfer means that your bank sends a money transfer to another bank, also named wire method. This can be realized by logging in, from your computer, to your bank and filling in a payment form. With bank-to-bank wire transfer, each account holder must have a proven identity.

Photo by Cup of Couple

How much does a bank transfer cost?
The fee you use will be based on the bank and its standard fees, as well as whether the line is incoming or outgoing, international or domestic, and how much money you send. In general, domestic incoming lines fall towards the lower end of the price range, while outgoing international lines cost more.

How long does a bank transfer take?

 • Norway:
  • between two different Norwegian banks normally takes 1-3 working days
  • within the same Norwegian bank: the same day
 • EU, and the rest of the world:
  • can take up to 10 working days.

Lower risk of fraud

It is crucial to note that bank transfers via the wire method are not only favorable for speed – they are also ideal for anyone who wants a safe way to send cash. For people who sell services and goods, a wire often poses a much lower risk of things like fraud, because the sender must have sufficient funds in their account before they can start the wire.

What information is needed for bank transfer?
When you send a bank transfer, the money moves from one bank to another, then on to the recipient’s account. Lack of anonymity with the system helps reduce the risk of fraud and criminal activity.

The needed information, such as name, address, zip code, city name, country, bank number, IBAN number, and/or Swift code, are to be found on the invoice.

[Excerpts, taken from: What is a bank transfer? – available in all languages.]

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑