Valuta

Butikken bruker den norske valutaen, kalt krone, eller norske kroner. Bruker du oversetteren øverst til høyre på denne siden, den norske kronen endres til landets valuta, og språket du valgte, som er feil. Oversetteren inkluderer ikke en valutaomregner, noe som betyr at når du for eksempel oversetter siden til nederlandsk, blir 70 kroner oversatt til 70 euro. Indikasjon: 10 kroner er ca 1 euro. 70 Euro er cirka 700 kroner. (Dette varierer fra dag til dag.) Bruk derfor valutaomregneren.

English:

The shop uses the Norwegian currency, named krone, or Norwegian krone. If you use the translator on the upper right of this page the Norwegian krone is changed into the valuta of the country, and the language that you chose, which is wrong. The translator does not include a currency converter, which means that for instance when you translate the page into Dutch, 70 kroner is translated into 70 euros. Indication: 10 kroner is about 1 euro. 70 Euros is about 700 kroner. (This varies from day to day. )

Please use the Norwegian DNB-bank currency converter, or valuta kalkulator, to convert the total of kroner into the currency of your own country. You can also ask for assistance via the contact form.

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑