#27. Så hva er forskjellen mellom essensielle oljer og ekstrakter?

For English: scroll down

Originalartikkel publisert på LinkedIn, også på deres nettside, 23. juni 2021, av: Nuqo Trading

“Med den økte bevisstheten om naturlige produkter stiller flere mennesker spørsmål om forskjellen mellom eteriske oljer og ekstrakter. Begge har en viktig rolle i naturlige velværeprodukter som brukes i alt fra aromaterapi til te, og riktig prosess er avgjørende for å få mest mulig ut av disse naturlige stoffene.

Hovedforskjellene mellom essensielle oljer og ekstrakter er prosessen. Mens begge utvinnes fra forskjellige deler av anlegget, er prosessen veldig forskjellig. Eteriske oljer må ekstraheres gjennom destillasjon, mens ekstrakter dynkes i en væske for å isolere smaken.

Oljer som er samlet fra de aromatiske delene av blomster, røtter og blader er kjent som essensielle oljer. Disse oljene er konsentrert i naturen og tilberedes ved dampdestillasjon. Anleggsdelene plasseres inne i et dampkammer, damp slippes ut over anleggsdelene og oljer samles opp ved å klemme under damptrykk. De ekstraherte stoffene samles i dampkammeret og avkjøles i en kondensator. Kondensatoren lager vann og skiller oljen til en konsentrert form.

Med ekstrakter går plantene gjennom en trekke prosess, hvor det oppsamlede stoffet blir konsentrert. Dette kan også gjøres ved å pulverisere planten. Den vanligste utvinningsprosessen er urtete, mens tinkturer krever at plantestoffet bløtlegges i alkohol i lang tid for å fjerne de essensielle forbindelsene.

Hver metode fjerner de viktigste forbindelsene fra plantene og konsentrerer det beste fra naturen i en enkel, lett å bruke substans.”

Mitt spørsmål til Nuqo Trading:

I min håndlagde såpeproduksjon bruker jeg olivenolje, som har blitt tilsatt 720 grams urter som rosmarin, oregano, salvie, lavendel, i 15 liter olivenolje. Infusjonstid er et halvt år. Deretter filtreres de bløtlagte urtene ut, og pulverisert i kjøkkenmaskinen, filtreres igjen og føres tilbake til den tilsatte oljen, slik at alt det som er mulig å trekke ut av de bløtlagte urtene beholdes og brukes i såpeproduksjonen. Den infuserte olivenoljen ser svart ut når malingen og tilbakefiltreringen er klar. Lukten er ekstraordinær. Ved siden av det bruker jeg en te fra samme urteekstrahert (i mange dager), som også er veldig mørk. Jeg bruker denne teen til å blande med for såpe å lage nødvendig natriumhydroksid. Senere, når væsken begynner å forsåpe, tilsetter jeg den nødvendige mengden eterisk olje av samme urt for den batchen.
Spørsmålet mitt er: er resultatet av infusjon, og måten jeg lager oljen på, også et slags ekstrakt?

Svar på LinkedIn, av Nuqo Trading:

Mest sannsynlig! Såpene dine høres fantastisk!

I videoen kan du følge opprettelsen av (i dette tilfellet) lavendelsåpe, fra åker til infusjon, til kutting og pakking:

English:

So what’s the difference between essential oils and extracts?

Original article published on LinkedIn, also on their website, on June 23, 2021, by: Nuqo Trading

“With the increased awareness of natural products, more people are asking questions about the difference between essential oils and extracts. Both have an important role in natural wellness products used in everything from aromatherapy to tea, and the correct process is essential in getting the most out of these natural substances.

The main differences between essential oils and extracts is the process. While both are extracted from different parts of the plant, the process is very different. Essential oils need to be extracted through distillation, while extracts are soaked in a liquid to isolate the flavour.

Oils that are collected from the aromatic parts of flowers, roots and leaves are know as essential oils. These oils are concentrated in nature and are prepared by steam distillation. The parts of the plant are placed inside a steam chamber, steam is released over the parts of the plant and oils are collected by squeezing under steam pressure. The extracted substances are collected in the steam chamber and are cooled in a condenser. The condenser creates water and separates the oil into a concentrated form.

With extracts, the plants go through a straining process, where the collected substance becomes concentrated. This can also be done by grinding the plant. The most common process of extraction is herbal tea, while tinctures require the plant matter to be soaked in alcohol for a long period of time to remove the essential compounds.

Each method removes the most important compounds from the plants and concentrates the best of nature in a simple, easy to use substance.”

My question to Nuqo Trading:

In my handcrafted soap production I use olive oil, that has been infused with 720 gram herbs like rosemary, oregano, sage, lavender, in 15 liters olive oil. Infusing time is a half year. Then the soaked herbs are filtered out, and grinded in the kitchen machine, filtered again, and returned to the infused oil, so that all what is possible to extract from the soaked herbs are kept en used in the soap production. The infused olive oil looks black when the grinding and filtering back, is ready. The smell is extraordinary. Next to that I use a from the same herb extracted tea (during many days), which is also very dark. I use this tea to mix with the for soap making necessary caustic soda. Later, when the liquid starts to saponify, I add the for that batch necessary amount of essential oil of the same herb.
My question is: is the result of infusing, and the way I create the oil, also a kind of an extract?

Answer on LinkedIn, by Nuqo Trading:

Most definitely! Your soaps sound amazing!

In the video you can follow the creation of (in this case) lavender soap, from field to infusing, to cutting and packing:

#26. Loofah og hudpleie

For English: scroll down

Det offisielle navnet er Luffa aegyptiaca, eller egyptisk Luffa. Det er en agurklignende frukt, men tilhører gresskarfamilien. Når frukten er moden, kan den spises. Hvis det henger igjen og blir overmodent, tørker det gradvis ut og et fibrøst stoff blir igjen. Når frukten er høstet, kan skinnet fjernes og det fibrøse materialet kan kuttes opp, selges og brukes som en badesvamp.


Svampen føles hard når den er tørr, men myk når den er våt. Svampen føles da som en fast frotté, som fortsatt er grov nok til å fjerne gamle hudceller. Ved å bruke svampen mens du masserer aktiveres alle hudfunksjoner og blodsirkulasjonen i huden styrkes, noe som bremser aldringsprosessen i huden. Regelmessig bruk av loofahen holder huden ung, frisk, skinnende og strålende. Luffaen kan også brukes til en ansiktsskrubb.

Huden


Huden er et organ, akkurat som hjertet, nyrene, leveren. Totalvekten er en sjettedel av kroppsvekten. Huden er et komplekst og aktivt organ, en mantel, som fungerer som et beskyttende lag mellom kroppens sensitive vev og alt utenfor kroppen. Huden er ikke bare en barriere, den er også involvert i å opprettholde kroppstemperatur og indre fuktighet, nevrosensoriske funksjoner og naturlig motstand mot infeksjon og sykdom. Aldringsprosessen påvirker huden på flere måter. Overhuden tynnes ut og fornyelseshastigheten avtar dramatisk etter hvert som vi blir eldre, og hos kvinner spesielt etter overgangsalderen. Det meste av hudpleie er først og fremst rettet mot å bremse aldringsprosessen, bremse dannelsen av rynker. Når vi begynner med ekte hudpleie i tide, holder huden vår seg sunn mye lenger og hudsykdommer og rynker er mindre sannsynlige

Hudpleie


Huden kan få næring både fra utsiden og fra innsiden. Siden huden er et naturlig vev, er det logisk at en naturlig olje er det beste produktet for pleie av hudens overflate, det vil si utsiden. En olje som har alt i seg for den omsorgen er olivenolje. Du kan bruke den oljen direkte på huden, men du kan også tilsette 10 dråper eterisk olje, etter eget valg, til 10 cl olivenolje. Eterisk olje kan du kjøpe på en helsekostbutikk som Arnika, og Med24. Etter vask og skrubbing med den såpeaktige loofahen, skyll kroppen. Deretter legger du litt olivenolje i håndflaten, og sprer olivenoljen over den fortsatt fuktige kroppen din. Tørk deretter kroppen. Oljen trenger raskt inn i huden fordi den er varm.

Hudpleieprodukter


A. Utsiden av huden
La oss se på følgende bilde. Vi får se på det en forstørrelse av hudoverflaten. En naturlig såpe, for eksempel Cretan-Garden såper, er et utmerket middel for å fjerne talgkjertelfett, svette, kroppslukt, skitten, bakterier, sopp og virus.

Hud, med hår, døde hudceller, tette porer, bakterier og virus (iStock)

Når du bruker en fet såpe, for eksempel en olivenoljesåpe, blir det et veldig tynt lag med olivenolje igjen på huden etter vask og tørking. Ved å bruke olivenolje som kroppsolje, støttes huden i sin elastisitet, fuktighet og tilstand. Olivenolje er høy i vitamin E og K, som begge er svært viktige i hudpleie. Olivenolje er også et universalmiddel etter soling, eller til og med solbrent hud Dagslys er veldig sunt for huden, men det er nødvendig å beskytte deg mot overdreven direkte sollys. Selv da er olivenoljen en god måte å beskytte huden din ekstra på.

B. I huden
Ved å spise sunt og regelmessig, drikke nok vann, grønn te og fersk fruktjuice, holder du huden sunn fra innsiden og ut. Frukt, grønne økologisk dyrkede og usprøytede grønnsaker og også økologisk olivenolje er bra for sunn hud. Alkohol tørker ut kroppen og huden. Som et resultat kan huden eldes og det kan oppstå for tidlige rynker.

Hudtilstand


Ved å bevege seg nok daglig, være i frisk luft, få nok søvn, bo i et godt ventilert hus, gir du blodet nok oksygen og at oksygenrikt blod er sårt nødvendig for å forhindre rask hudaldring. På neste bilde vi ser ung hud til venstre og eldre hud til høyre. Du ser at den eldre huden er tynnere, inneholder mindre fett i de nedre lagene og blodårene inneholder mørkere blod: det er blod med lite oksygen.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Antioksidanter beskytter huden mot aldring


Oksidanter (frie radikaler) er aggressive stoffer, som skapes i kroppen av blant annet stress og underhudsspenninger. Disse aggressive stoffene produseres også av stråling fra mobiltårn, Wi-Fi, smartmålere og alle andre trådløse enheter.

Kilde: Store Norske Leksikon / Frie radikaler og antioksidanter
Av Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N.
Lisens: Falt i det fri (Public domain)


Et overskudd av frie radikaler eller en mangel på antioksidanter forårsaker oksidativt stress: skade på sunt vev og celler i kroppen vår. Resultatet er ukontrollert celledeling, raskere aldring av kroppen og større risiko for helseproblemer[kilde]. Oksidanter, frie radikaler, forårsake vev og hudskader. Antioksidanter bekjemper oksidantene, men elektromagnetisk stråling reduserer effekten av antioksidantene. Dette er vitenskapelig undersøkt og bevist i flere studier. Siste studie: se her. Å unngå stråling i størst mulig grad er derfor et godt valg. I tillegg er det viktig å støtte antioksidantene med vitamin A, C og E, og mineralet magnesium.


Vitamin E er rikt representert i olivenolje og rosmarin (urt). Olivenolje inneholder i tillegg tilvitamin E også vitamin A, K og mineralene jern, kalsium, magnesium og potassium. Daglig bruk av olivenolje til måltider, men også som hudpleieprodukt, anbefales derfor.

Mer anbefalinger


Anbefalinger for terapi, ressurser og aktiviteter som bidrar til å redusere stress inkluderer

 1. terapeutisk massasje:
 2. akupunktur / videoer
 3. gåing
 4. fotturer
 5. idrett
 6. hagearbeid
 7. yoga
 8. meditasjon
 9. urteterapi:
 10. aromaterapi / videoer:
  • essensielle oljer som lavendel, appelsin, furu, sypress, ylang ylang, salvie
 11. blomsterterapi:
 12. slå av
  • all elektromagnetisk stråling om natten ved å bruke flymodus på telefonen
  • slå av wifi

Ytterligere informasjon

English:

Loofah and skin care

The official name is Luffa aegyptiaca, or Egyptian Luffa. It is a cucumber-like fruit, but belongs to the pumpkin family. When the fruit is ripe, it can be eaten. If it lingers and becomes overripe, it gradually dries out and a fibrous substance remains. Once the fruit is harvested, the skin can be removed and the fibrous material can be cut up, sold and used as a bath sponge.

The sponge feels hard when dry, but soft when wet. The sponge then feels like a firm terry cloth, which is still rough enough to remove old skin cells. By using the sponge while massaging, all skin functions are activated and blood circulation in the skin is strengthened, which slows down the aging process in the skin. Regular use of the loofah keeps the skin young, fresh, shiny and radiant. The loofah can also be used for a face scrub.

The skin

The skin is an organ, just like the heart, kidneys, liver. The total weight is one sixth of the body weight. The skin is a complex and active organ, a mantle, which acts as a protective layer between the body’s sensitive tissues and everything outside the body. The skin is not only a barrier, it is also involved in maintaining body temperature and internal moisture, neurosensory functions and natural resistance to infection and disease. The aging process affects the skin in several ways. The epidermis thins and the rate of renewal slows dramatically as we age, and in women especially after menopause. Most skin care is primarily aimed at slowing down the aging process, slowing down the formation of wrinkles. When we start real skin care in time, our skin stays healthy much longer and skin diseases and wrinkles are less likely

Skin care

The skin can receive nourishment both from the outside and from the inside. Since the skin is a natural tissue, it is logical that a natural oil is the best product for caring for the skin’s surface, i.e. the outside. An oil that has everything in it for that care is olive oil. You can use that oil directly on the skin, but you can also add 10 drops of essential oil, of your choice, to 10 cl of olive oil. You can buy essential oil at a health food store such as Arnika and Med24. After washing and scrubbing with the soapy loofah, rinse your body. Then put some olive oil in the palm of your hand and spread the olive oil over your still damp body. Then dry the body. The oil penetrates quickly into the skin because it is warm.

Skin care products

A. The outside of the skin-surface
Let’s look at the following image. We will see an enlargement of the skin surface. A natural soap, such as Cretan-Garden soaps, is an excellent remedy for removing sebaceous gland fat, sweat, body odor, dirt, bacteria, fungi and viruses.

Hud, med hår, døde hudceller, tette porer, bakterier og virus (iStock)

When you use an oily soap, such as an olive oil soap, a very thin layer of olive oil is left on the skin after washing and drying. By using olive oil as a body oil, the skin is supported in its elasticity, moisture and condition. Olive oil is high in vitamins E and K, both of which are very important in skin care. Olive oil is also a panacea after sunbathing, or even sunburned skin. Daylight is very healthy for the skin, but it is necessary to protect yourself from excessive direct sunlight. Even then, the olive oil is a good way to protect your skin extra.

B. Inside the skin surface
By eating healthy and regularly, drinking enough water, green tea and fresh fruit juice, you keep your skin healthy from the inside out. Fruit, green organically grown and unsprayed vegetables and also organic olive oil are good for healthy skin. Alcohol dries out the body and skin. As a result, the skin may age and premature wrinkles may appear.

Skin condition

By moving enough daily, being in fresh air, getting enough sleep, living in a well-ventilated house, you give the blood enough oxygen and that oxygen-rich blood is badly needed to prevent rapid skin ageing. In the next picture we see young skin on the left and older skin on the right. You see that the older skin is thinner, contains less fat in the lower layers and the blood vessels contain darker blood: it is blood with little oxygen.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Antioxidants protect the skin against aging

Oxidants (free radicals) are aggressive substances, which are created in the body by, among other things, stress and subcutaneous tension. These aggressive substances are also produced by radiation from mobile towers, Wi-Fi, smart meters and all other wireless devices.

Kilde: Store Norske Leksikon / Frie radikaler og antioksidanter
Av Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N.
Lisens: Falt i det fri (Public domain)

An excess of free radicals or a lack of antioxidants causes oxidative stress: damage to healthy tissues and cells in our body. The result is uncontrolled cell division, faster aging of the body and greater risk of health problems [source]. Oxidants, free radicals, cause tissue and skin damage. Antioxidants fight the oxidants, but electromagnetic radiation reduces the effect of the antioxidants. This has been scientifically investigated and proven in several studies. Latest study: see here. Avoiding radiation as much as possible is therefore a good choice. In addition, it is important to support the antioxidants with vitamins A, C and E, and the mineral magnesium.

Vitamin E is richly represented in olive oil and rosemary (urt). In addition to vitamin E, olive oil also contains vitamins A, K and the minerals iron, calcium, magnesium and potassium. Daily use of olive oil for meals, but also as a skin care product, is therefore recommended.

More recommendations

Recommendations for therapy, resources, and activities that help reduce stress include

 • therapeutic massage:
  • foot zone massage, Thai yoga massage, shiatsu, Ayurvedic massage
 • acupuncture
 • walking
 • hiking
 • sports
 • gardening
 • yoga
 • meditation
 • herbal therapy:
  • relaxing medicinal herbs, such as Avena Sativa, Valerian, Passiflora, Melissa Officinalis
 • aroma therapy:
  • essential oils such as lavender, orange, pine, cypress, ylang ylang, sage
 • blossom therapy:
  • 38 Dr. Bach flower remedies and Dr. Bach Rescue Remedy
 • turn off all electromagnetic radiation at night
  • by using airplane mode on your phone
  • turn off wifi

Further information

#17. Kvinners Helse

[For English: scroll down]

Introduksjon til informasjon om vulvovaginal (genital) helse (engelsk) (norsk)

Den følgende artikkelen om kvinnehygienens rolle i vulvovaginal helse er laget av tre ansatte i Reckitt Benckiser LLC[1], et selskap som produserer rengjøringsprodukter. Selskapet produserer rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og luktfjernere til husholdningsbruk. Reckitt Benckisers produkter betjener kjemisk industri og husholdningsprodukter. Det betyr at det er interessekonflikter. Til tross for det, publiserer jeg den for å tilby en interessant lesning, for å skape bevissthet om alle fasettene rundt kvinnelig hygiene. Cretan-Garden såper er ikke kjemiske, men naturlige, og er trygge å bruke til også intimhygiene, hvis du bruker såpen på riktig måte: skyll med mye vann. Hvis du aldri har brukt Cretan-Garden-såper før, observer hvordan huden din reagerer. I tilfelle du lider av vulvovaginale helseproblemer[2], anbefaler jeg at du ikke bruker noen form for såpe eller vaskemidler, men å først kontakte din fastlege, eller en offisielt registrert naturlege.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Kvinners helse

Rollen til kvinnelig intimhygiene i vulvovaginal helse: Global hygienepraksis og produktbruk
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745505717731011
Anmeldelse av: Ying Chen, Elizabeth Bruning, Joseph Rubino, Scott E Eder
Første gang publisert: 22. september 2017

Abstrakt

Kvinner bruker ulike feminine hygieneprodukter, ofte som en del av deres daglige renserutine; Det er imidlertid en mangel på publisert medisinsk litteratur relatert til den ytre vulvaen og hvordan personlig hygienepraksis kan påvirke den. Denne oversiktsartikkelen gir bakgrunnsinformasjon om de fysiologiske endringene som skjer i løpet av kvinners liv og vurderer relevansen av forbigående og fastboende mikrobiota når de er relatert til vanlige vaginale og vulva lidelser. Den diskuterer også behovet for kvinnelig intimhygiene, vanlige praksiser for feminin hygiene fra et globalt perspektiv, og de potensielle fordelene ved å bruke egnede eksterne, aktuelle feminine vulvavaskinger for å minimere risikoen for vulvovaginale lidelser og for å forbedre den generelle intimhelsen hos kvinner rundt verden.

Støttet av internasjonale retningslinjer, er daglig skånsom rensing av vulva et viktig aspekt ved feminin hygiene og generell intim helse.

Kvinner bør oppmuntres til å velge en nøye formulert og klinisk testet ekstern vask som gir målrettede antimikrobielle og andre helsemessige fordeler uten å ha negativ innvirkning på den naturlige vulvovaginale mikrobiotaen. Les videre her [i engelsk].

[Tillegg av admin. A.J.: daglig vask med urteolivenoljesåpe er trygt, når du bruker såpen på riktig måte, som betyr: bruk nok vann til å skylle.]

Bilde av Maria Eduarda Loura Magalhães fra Pexels

Kapitler i artikkelen

 • Introduksjon
 • Fysiologi av vulvovaginalområdet
  • Det vulvovaginale området
  • Mikroflora
  • pH
  • Vaginal utflod
  • Beskyttelse mot infeksjoner
 • Vanlige vulvovaginale lidelser
  • Vulvovaginale infeksjoner
  • Vulvovaginal kløe og unormal vaginal utflod
  • Intim feminin hygiene
  • Retningslinjer for feminin hygiene
  • Vanlig praksis rundt om i verden
   • Sosial, kultur og religiøs påvirkning
   • Oppsummering av vulvovaginale produkter
   • Vitenskapelig støtte for en riktig designet feminin vask
 • Konklusjon
 • Fremtidsperspektiv
 • Referanser (76)

Ytterligere informasjon:

 1. Reckitt Benckiser, LLC – Bloomberg
 2. Vulvovaginal Helse – Website with explanation / Nettsted med forklaring
 3. Vulvovaginal Helse – A modern blog / En moderne blogg
 4. Vulvovaginal Candidiasis – Website «100comments« / Nettsted «100 kommentarer«
 5. Alt du trenger å vite om vaginal damping – Healthline
 6. Salvie for perimenopause og utover / hormoner, histaminer og vaginal helse – Sydney Naturopath
 7. Helsefordelene med salvie – ganske enkelt kosttilskudd – Simply Supplements
 8. Sammenligning av effektiviteten til Salvia officinalis[Salvie], clotrimazol og deres kombinasjon på vulvovaginal candidiasis: En randomisert, kontrollert klinisk studie – Research Gate

English:

#17. Women’s Health

Introduction to information about vulvovaginal (genital) health

The following article about the role of female hygiene in vulvovaginal health is created by three employees of Reckitt Benckiser LLC[1], a company that manufactures cleaning products. The Company produces cleaners, disinfectants, and deodorizers for household use. Reckitt Benckiser’s products serve the chemical and household products industries. This means that there are conflicts of interest. Despite that, I publish it to offer an interesting read, to create awareness about all the facets concerning female hygiene. Cretan-Garden soaps are not chemical, but natural, and are safe to be used for also intimate hygiene, if you use the soap in the right way: rinse with much water. If you never used Cretan-Garden soaps before, observe how your skin reacts. In case you suffer from vulvovaginal health[2] problems, I advise not to use any kind of soap or detergent, but to contact first your general practitioner, or an officially registered naturopath.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Women’s Health

Role of female intimate hygiene in vulvovaginal health: Global hygiene practices and product usage
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745505717731011
Role of female intimate hygiene in vulvovaginal health: Global hygiene practices and product usage
Review by: Ying Chen, Elizabeth Bruning, Joseph Rubino, Scott E Eder
First Published: September 22, 2017

Abstract

Women use various feminine hygiene products, often as part of their daily cleansing routine; however, there is a paucity of published medical literature related to the external vulva and how personal hygiene practices can affect it. This review article provides background information on the physiological changes that occur during women’s lives and reviews the relevance of transient and resident microbiota as they relate to common vaginal and vulvar disorders. It also discusses the need for female intimate hygiene, common practices of feminine hygiene from a global perspective, and the potential benefits of using suitable external, topical feminine vulvar washes to minimize the risk of vulvovaginal disorders and to improve overall intimate health in women around the world.

Supported by international guidelines, daily gentle cleansing of the vulva is an important aspect of feminine hygiene and overall intimate health.

Women should be encouraged to choose a carefully formulated and clinically tested external wash that provides targeted antimicrobial and other health benefits without negatively impacting on the natural vulvovaginal microbiota. Read on here.

[Additional by the admin. A.J.: daily washing with herbal olive oil soap is safe, when using the soap in the right way, which means: using enough water to rinse.]

Photo by Maria Eduarda Loura Magalhães from Pexels

Chapters of the article

 • Introduction
 • Physiology of the vulvovaginal area
  • The vulvovaginal area
  • Microflora
  • pH
  • Vaginal discharge
  • Protection from infections
 • Common vulvovaginal disorders
  • Vulvovaginal infections
  • Vulvovaginal itching and abnormal vaginal discharge
  • Intimate feminine hygiene
  • Guidelines on feminine hygiene
  • Common practices around the world
   • Social, culture, and religious influences
   • Vulvovaginal products summary
   • Scientific support for a properly designed feminine wash
 • Conclusion
 • Future perspective
 • References (76)

Additional information:

 1. Reckitt Benckiser, LLC – Bloomberg
 2. Vulvovaginal Health – Website with explanation
 3. Vulvovaginal Health – A modern blog
 4. Vulvovaginal Candidiasis – Website “100comments
 5. Everything you need to know about vaginal steaming – Healthline
 6. Sage for perimenopause and beyond / hormones, histamines and vaginal health – Sydney Naturopath
 7. The Health Benefits of Sage – Simply Supplements
 8. Comparing the effectiveness of Salvia officinalis, clotrimazole and their combination on vulvovaginal candidiasis: A randomized, controlled clinical trial – Research Gate

#11. Shampoo

Shampoos are just another kind of soap, a liquid soap, and with as many chemicals as the most of the industrial soaps and detergents. Even the neutral shampoos can contain chemicals. Read therefore the information on the box or container before buying a soap or shampoo. Soap is per definition alkaline. Shampoos therefore as well. To make a shampoo more neutral, by lowering the alkalinity, the industry uses mostly chemicals, acidic chemicals. To make a shampoo lather the industry adds special chemicals, named sulfates. An informational article about it: The facts about shampoo lather. Lather is not a guarantee that your hair and scalp become clean though.

Photo by cottonbro from Pexels

Shampoos, all sorts of shampoos, the many brands, all are claiming to be the best for your hair, offering for every hair type another shampoo, another conditioner, another hair mask. I have used for as long as they exist pH nautral shampoos, hair conditioners, masks, but my hair was, despite the neutral pH of the shampoos, and the beautiful natural conditoners, and masks, never really okay. My hair is thick, curly, dry, fluffy, and now I am becoming grey it is even dryer. I have tried everything. Because of the mentioned characteristics of my hair it is impossible to have it long. Not even half long.

Herbal olive oil soap as a shampoo bar

I have started lately to use my own herbal olive soap for hair washing, to see what happens. It looks better and better. . The most significant difference is that I do not need to wash my hair more than once per week. My hair looks and feels normal, is so much easier to be dressed. I was wondering why.

Though pH neutral shampoos can be used every day, the question is if washing your hair every day is really okay for hair and scalp. My thoughts go far back in time when hair was washed just once per week. That had a reason: the skin of the scalp is not the same skin as on the rest of your body. Every single hair is growing out of the scalp-skin and it is the skin that keeps the hair in a good condition. We need indeed hair conditioners and hair masks when we wash the hair daily. But if we offer the skin of the scalp the time to do their work in their own natural way, and if we do not immediately destroy their work, by daily taking away what the skin itself produces, namely sebum, we do not need hair conditioners as we do now. Daily washing the hair is maybe okay according to shampoo manufacturers, but it is a matter of logic thinking that the natural resistance of the skin and the hair will decrease because of exhaustion, or will become overactive at the very beginning, when the daily shampoo attacks start, even when the shampoo is pH neutral. Using a neutral shampoo once per week was for me not the solution. Reason to use it more. And that did not work either.

A natural conditioner: argan oil

My own experiences with my oily cold process herbal olive soaps are that washing my hair with it once per week is really enough. After making my hair towell dry I use a teaspoon pure argan oil and spread it over and through the towel-dry hair and massage it into the scalp and hair. I let the hair dry naturally. My fluffy, dry hair is gone, but I expect that hte condition of my hair will improve more. In a few weeks I will add an update here.

To make it more personal I have added about 20 drops of rosemary essential oil to the 50 ml bottle, and stirred it very good. Argan oil and essential oils can be bought at House of Deli, Crete:

Additional information

 1. What ages hair? – PubMed
 2. Hairloss due to electromagnetic radiation from overuse of cellphone – ResearchGate

My personal experiences with EMF and hair loss: during the time that I was not aware of the impact of EMF on my health, not informed about symptoms of overradiation, I was indeed losing so much hair that I was wondering what was going on. I have written about this in my blog Multerland, in several posts[Archives 2017-2018]. It was the start of a private study about EMF. The consultation of an osteopath was helpful to stop my bad physical condition: she worked on my scalp, neck, and it felt as if a layer of glass broke and my scalp was back to normal again. After several treatments my hair was growing again. The new hair looked like baby hair, but after some months it was back to normal. The only way to get rid of the effects if wireless radiation is to live in an EMF free environment. I bought the Acousticom2. This calibrated device is able to measure EMF. In this way I could find the rooms where the radiation is almost zero, or at least the less, where to put the bed, where the desk with computer. Of course all wireless is turned off, the smart meter is turned off, the Wi-Fi is turned off, also in the computer and printer. All is cabled, I do not have internet on my cellphone and mostly the cellphone is on flymodus.

#10. Rosemary-infused body oil

The benefits of the herb rosemary, or rosmarinus officinalis[1][2][3], were already hailed in the Minoan Civilization[4]. Rosemary is a kitchen herb, but a medicinal herb as well. Medicinal herbs[5][6][7][8] are available as tinctures, tablets, pills, teas and essential oils. These are for internal use, oral use. Essential oils however are also used externally. The term medicinal is an indication that nobody should use these without consulting a well-trained professional therapist, or a medical doctor who also studied these herbs and/or its oils, how to use these, when, for which health problems, and what the dosage should be.

Rosemary is known for its benefits for the skin. It is present in almost all skin products like shampoos, creams, massage oils, and body oils. Four out of seven Cretan Garden soaps are made out of rosemary-infused olive oil[9][10][11][12]. The other three soaps are made out of lavender-infused oil[13], oregano-infused oil[14] and sage-infused oil[15].


Your home-made body oil and body scrub

Body oils are expensive. You can make your own body oil. Your skin will love it, and your wallet as well. Follow the next steps and enjoy the result.

 1. 500 ml organic extra virgin olive oil
 2. 30 gram dried organic rosemary leaves
 3. Put the dried rosemary in a casserole that is big enough for the half liter olive oil plus the 30 gram rosemary leaves. Warm the oil up to 38 – 60 degrees Celsius and keep the casserole in this temperature for about 48 -72 hours. During this time all the goods are extracted from the leaves into the oil. This process is named infusing. Another method: add the olive oil and herbs in a bowl, or casserole and keep it for some weeks on a warm sunlit spot in the house. Stir the oil-rosemary mix during the infusing time every day. I infuse olive oil as well, for making soap, but I offer the oil more time to infuse. At least three months.
 4. When the oil is infused you can filter the herbs out, by using a sieve. If you want to make rosemary pulp you can add the oily herbs in the kitchen machine and pulverize these.
 5. Take an empty bowl or casserole, and put a cheesecloth in the sieve.
 6. Put the rosemary-olive-oil pulp from the kitchen machine cup into the cheesecloth, and let it leak out for a while, till all oil has disappeared.
 7. Make this process more efficient by pouring the filtered oil for the second time over the pulp. At the end you can take the rest of the oil from the pulp when you take the four points of the cheescloth together and press the oil out. Your hands will become very oily but you can remove this with kitchenpaper.
 8. Fill an empty, well cleaned and dried fluid soap dispenser and add about 20 drops rosemary essential oil, or an essential oil of your own choice.
 9. The rest of the infused oil can be stored on a cold place, for instance in the refrigerator. Put a lid on it.
 10. The left-overs of the rosemary pulp in the sieve can be used as a body scrub. You can store it for instance in an empty, clean, glass glass jar in the refrigerator. Before using a body scrub to exfoliate your skin, read my blog post: Exfoliating the skin[16].

How to use the body oil

The best moment to use a body oil is after a shower or bath, before drying your body with a towel. Pump some body oil from the dispenser into the palm of one of your hands and devide the oil over both hands. Apply the oil on the entire body. Massage the oil into the warm and wet skin. In this way you do not need so much oil, the oil is easier to spread, and because the skin is warm the oil is easy to be absorbed. Then pat the skin dry. You will discover that the skin is not oily, and after drying the skin shines and looks younger, healthier. In case your skin is really dry it will take some weeks before your skin is back to normal again. You can use the body-oil every day.

Instead you could massage the entire body from head and hair, to toes according to the Indian abhyanga massage before taking a shower. Read more about this massage in my blog post “The skin”[17]. The used oil is also a with herbs infused body oil.

Other uses: after a day at the beach, in the sunlight, in the hot dry wind, the salty seawater, or in winter when being outside in the cold, or 24/7 in a warm dry room. You can use the rosemary body oil also as a hair mask.

Attention: the rosemary aroma is uplifting, stimulating, energizing, and therefore best not to be used before sleeping. In case you would like to create a body oil for a good night rest, use lavender instead of rosemary.


Benefits of rosemary-infused body oil

 1. Anti-aging
 2. Improves elasticity
 3. Moisturizes
 4. Protects the skin
 5. Can be used in cases of eczema and acne
 6. The aroma of rosemary uplifts the psyche
 7. The aroma creates beneficial effect on the central nervous system
 8. The aroma stimulates the 3rd chakra, balances the 5th chakra[18]
 9. Photo: Karolina Grabowska from Pexels

Sources and additional information

 1. Rosmarinus officinalis L. (rosemary) as therapeutic and prophylactic agent – Journal of Biomedical Science
 2. Gallery Rosmarinus officinalis – Flickr
 3. Rosemary essential oil – New directions Aromatics
 4. Herbs for Health and Beauty in Minoan Crete of 2000 BC – Explore Crete
 5. Historical review of medicinal plants’ usage – PubMed
 6. Herbs – Multerland
 7. Herbal medicine – Multerland
 8. Chinese Traditional Medicine – Multerland
 9. Rosemary soap – Cretan Garden
 10. Lavender-Rosemary soap – Cretan Garden
 11. Patchouli-Rosemary soap – Cretan Garden
 12. YlangYlang-Rosemary soap – Cretan Garden
 13. Lavender soap – Cretan Garden
 14. Oregano soap – Cretan Garden
 15. Sage soap – Cretan Garden
 16. Exfoliating the skin – Cretan Garden
 17. The skin / Abhyanga massage – Cretan Garden
 18. A Beginner’s Guide to the 7 Chakras and Their Meanings – Healthline
 19. Rosemary harvest in Morocco – Medicine Hunter
 20. How to Make Herb-Infused Oils for Culinary & Body Care Use – Mountain Rose Herbs
 21. Effect of Olive Oil on the Skin – ResearchGate
 22. Virgin olive oil as a fundamental nutritional component and skin protector – ReasearchGate
 23. Olive Oil in Botanical Cosmeceuticals – ResearchGate
 24. Enhancement of antioxidant and skin moisturizing effects of olive oil by incorporation into microemulsions – ResearchGate
 25. The foundation for the use of olive oil in skin care and botanical cosmeceuticals – ResearchGate

#08. Eksfoliering av huden

For English: scroll down

Hva er eksfoliering?

Huden din fjerner naturlig døde hudceller for å gi plass til nye celler. Eksfoliering er å fjerne døde hudceller fra overflaten av huden din ved å bruke for eksempel:

Eksfoliering kan forbedre hudens utseende, men hvis det ikke gjøres riktig, kan det gjøre mer skade enn nytte. Det beste er å velge trygge materialer.

 • vaskeklut
 • loofah
 • tørr børste

Jeg opplever tørrbørsten -en badebørste som har riktig styrke for huden – som en veldig utmerket daglig hjelp til å virkelig forbedre tilstanden til min egen eldre hud. I denne figuren nedenfor kan du se forskjellen mellom yngre og eldre hud. En av forskjellene er blodåren: i den eldre huden er den mørkere rød, noe som betyr at det er mindre oksygen. Når du børster huden, forbedres blodsirkulasjonen i huden.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Les mer :

 1. Blogg Cretan-Garden: #26. Loofah og hudpleie
 2. Huden – Store Norske Leksikon / Per Holck, Professor Emeritis, Dr. Med., Universitetet i Oslo
 3. What Does It Mean to Exfoliate? Why You Should and How to Start – Healthline
 4. Dr. Berkowsky’s Vital Chi Skin Brushing System™ – Natural Health Science
 5. Skin care in the aging female: myths and truths – PubMed
 6. The truth about dry brushing and what it does for you – Cleveland Clinic

English:

What is exfoliating?

Your skin naturally sheds dead skin cells to make room for new cells. Exfoliating is removing dead skin cells from the surface of your skin by using for instance:

Exfoliating can improve the appearance of the skin, but if not done properly, it could do more harm than good. Best is to chose the safe materials.

 • washcloth
 • loofah
 • dry brush

I experience the dry brush -a bath brush which has the right strength for skin- as a very excellent daily help to really improve the condition of my own older skin. In this figure below you can see the difference between younger and older skin. One of the differences is the blood vessel: in the older skin it is darker red, which means that there is lesser oxygen. When brushing the skin the blood circulation in the skin improves.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Read more:

 1. Blog Cretan-Garden: Loofah and skin care
 2. What Does It Mean to Exfoliate? Why You Should and How to Start – Healthline
 3. Dr. Berkowsky’s Vital Chi Skin Brushing System™ – Natural Health Science
 4. Skin care in the aging female: myths and truths – PubMed
 5. The truth about dry brushing and what it does for you – Cleveland Clinic

#07. Skin and pH

When writing this post it is July 2021. We, humans all over the world, have an experience with skin and pH(power of Hydrogen) values, while knowing maybe not anything about pH and if not being aware of the fact, why the skin of the dorsal of their hands looks so incredible bad since the last year. Most probably this is caused by the antiseptic sprays (high percentage alcohol) at the entrance of all shops. Not one doctor, dermatologist, talks about it. However, when one uses a soap to wash hands it has to be skin neutral. They say.

Skin neutral?

The pH value of the skin is on all places of the body different. Therefore one uses an average pH value, which is about 5 or lesser. What exactly is causing the pH value of the skin? First one needs to know what exactly is “skin”. Skin is an organ which covers and protects all what is beneath the skin, and outside the skin. The skin is nourished by the food we eat. If we never eat a balanced food, concerning pH levels, acidic and alkaline, the skin will not be able to have a healthy pH level. The influence of too much acidic food, which is the most popular among humans in the “civilized” countries, influences of course the constitution of the skin, and its pH values.

Also influences from outside the skin, like air pollution, artificial electromagnetic radiation, burning sun rays, extreme temperature, contribute to the condition of the skin, and its pH. On health websites one claims that only soaps with a pH value that is similar with the skin pH are healthy for keeping a healthy skin. This would mean that swimming in the salty sea pH 8,2), or ocean (pH 8,2), even bathing in tap-water (pH value between 6,5 and 8,5) or taking a shower should be avoided.

The neutral pH level soaps are a mix of the normal alkalinity of soaps, and mostly several chemicals to achieve a lower pH level. These chemicals are more skin damaging than a normal soap ever can. With other words: a lot of industrial propaganda for their so-called neutral pH products should be suspected.

The term alkaline is a sort of curse in the ears of many, because of the industrial propaganda for their self created myths that a soap must have a neutral pH value. How can they explain the alkalinity of for instance breast milk(pH of 6,35-7,35)[1], the alkalinity of the skin of new-borns(pH value 7)[2], the alkalinity of the amniotic fluid(pH value 7,1-7,3)[3] in which the foetus swims before it is born? The foetus is extremely sensitive: imagine the damage that could be created in its development of organs, brains, eyes, blood vessels, nervous system, bones, skin…. Nature however found it better to let it swim in alkaline fluid, not in neutral fluid, neither in acidic fluid. The pH value of blood ranges between 7,35 and 7,45. It is the blood that nourishes the skin from inside, and the lymphatic fluid in the skin pours out the acidic waste to the surface of the skin. If the food habits of the human being are not healthy, unbalanced, too acidic, of course the blood will be more acidic and the skin as well. How high was the pH level of the skin of our ancestors? They washed with alkaline soap, without any problem. Skin problems occur because of an unhealthy life style, bad hygiene, the poisonous environment we live in, and the poisonous food people eat.

Healthy lymph have a pH that ranges between 7 and 10. The lymphatic system, part of the immune system, is a network of ducts that carry the lymphatic fluid (LF). LF also contains white blood cells called lymphocytes, fats, and proteins.[4]. The lymphatic system, made up of lymphatic fluid, tiny vessels, nodes and organs, is responsible for removing excess fluid, infections and acidic waste[5].

Viruses, Corona and pH

There are several publications about viruses and how they react to low or high pH values. The most of the publications contradict each other. Some write: Viruses thrive, like bacteria, in an acidic environment. Viruses infect body cells by binding to the proteins in the cells and then multiplying. Scientific research shows that this process mainly takes place at a low pH value or in an acidic environment. An acidic environment has a pH of 0 to 7. As the pH becomes more basic, the activity of viruses decreases sharply. Scientists have established this in various studies in numerous viruses in both humans and animals. The relationship between pH value and infection-increasing activities has been demonstrated in, among others, influenza1, corona2, hepatitis C3, foot-and-mouth disease4 and other viruses in animals. By increasing the alkaline buffer in your body, which improves the pH value of your body cells, the sensitivity to viruses in the body could decrease[6][7] More: [8][9]

Since scientists are not unanimously concluding that alkalinity of food, or body care products, create a not virus-friendly environment it is necessary to wait for more research.

Sources

 1. pH value of breastmilk – ScienceDirect
 2. Skin pH of a newborn baby – PubMed
 3. Amniotic fluid has a pH of 7.1 to 7.3. – Healthline
 4. pH value of healthy lymphatic fluids – Portland Press
 5. About lymphatic fluid – PrairieNaturals
 6. Viruses are pH sensitive – Reelyse
 7. The influence of pH on SARS-CoV-2 infection and COVID-19 severity – ResearchGate
 8. Conditions Favoring Increased COVID-19 Morbidity and Mortality: Their Common Denominator and its Early Treatment – PubMed
 9. What do we know so far about COVID-19 and alkalinity? Health Desk
 10. Additional information about pH values – Scientific Research, §6
 11. The Skin – Cretan Garden Blog

#06. Essential oils and their aroma

A short history

The use of aromatic plants and trees, goes far back in history, to the time of the Egyptians and Babylonians, 3000 – 4000 before Christ. It is told however that the oldest knowledge of essential oils.is to be found in China.

The Egyptians used the essential oils from plants and resins to mummify the dead, because of the cleansing and anti-sceptic properties. Cleopatra used essential oils to enhance her attraction. Also in the bible essential oils are mentioned, like myrrh, incense, cloves, sandalwood, rose, and cedar.

Those who worked as perfumers during the Black Death plague epidemic were not contaminated by the plague: they inhaled the aerosols which were mixed with the anti-sceptic aerosols from the plants while working with it, and also the anti-sceptic properties of the plants entered the body via the skin.[Additional: The Forgotten Pollution: Dr. Schnabel’s Hepa Filter]

Essential oils

Essential Oils are the highly concentrated, volatile, aromatic essences of plants. Essential oils are derived from the leaves, flowers, wood, seeds, roots, bark and resins of trees and plants.. Essential oils are composed out of diverse aromatic volatile liquids, which are distracted from the plant parts via steam distillation. To create one litre essential oil one needs many kilos aromatic plants. To create one litre of for instance rosemary oil one needs 50 kilos rosemary leaves, and about 5000 kilos for a rose and jasmine oil.

Essential oils and the chakras

There is hardly any information about essential oils in the combination with the term “chakras“. There seem to be essential oils however that could be helpful in the healing of blocked or disbalanced chakras. I have just one but excellent advice: the smell you are searching for on that moment, and absolutely your favourite, fits for all chakras. If you want to read more about it then this article could be helpful.

Hydrosols

Hydrosols, also known as “flower waters,” or “herbal waters”, are the water condensates from the steam distilling process of essential oils. Hydrosols have similar properties and scents to essential oils, but these aromatic waters are much less concentrated. Hydrosols are especially suited for children, because they can hardly create irritations. One or two soup spoons in a baby bath are helpful in cases of inflammations, or eczema. Consult a certified aroma therapist for the right information before experimenting with it. The pH values of hydrosol varies from 4,4 to 7. This means that it could neutralize a too alkaline skin or a too acidic skin, into a natural skin condition. Read more about the pH value in Scientific Research, scroll down to pH values.

Aroma therapy

The use of essential oils is rather safe when using these in an aroma lamp diffuser, or in massage oils and body-oils, if one is following up the advice about the total of drops on a certain total of water for a bath, footbath, or aroma lamp. Also when using essential oils in a carrier oil, like olive oil, to create a body-oil or a massage-oil, or to dilute it for just a small spot on the skin, one must be well informed about the total of drops essential oil on how much carrier oil. Internal use of essential oils is dangerous, unless one follows up the advice of a well-trained and certified aroma therapist.

Photo by Anna Tarazevich from Pexels

Quality criteria

There are many different brands on the market with all several different essential oils, and all smelling different from another brand with the same oil-name, and not smelling so nice at all. It can be related with the own nose, of course, and preferences, but it can happen that not only you dislike a certain smell: it can also depend on the brand, and the country, the climate, the height of the area, the hours of sunshine, the soil, the pH of the soil, even the entire community of plants and trees, animals, the so-called biotope where the plants grow where the essential oil is extracted from, are creating the chemotype, the ct, and the scent. It is impossible to smell an essential oil when one orders it from the web. It is therefore wise, if possible, to buy an essential oil in a good health shop.

Steam distillation is a delicate process. It needs professional experience and a constant control. The essential oil must be for hundred percent natural and may not be denaturised by half-synthetic molecules and not be mixed with essential oils with the same scent, but less expensive and of a lesser or even inferior quality..

Books

Article

 • What Are Essential Oils, and Do They Work? – Healthline

Scientific Research

 • An Overview of the Biological Effects of Some Mediterranean Essential Oils on Human Health – PubMed
 • Essential oils and Health – PubMed
 • Essential Oils, Part I: Introduction – PubMed
 • Oregano essential oil as an antimicrobial additive to detergent for hand washing and food contact surface cleaning – ResearchGate
 • Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus – PubMed
 • Antibacterial activity of oregano (Origanum vulgare Linn.) against gram positive bacteria – PubMed
 • Essential Oils of Oregano: Biological Activity beyond Their Antimicrobial Properties – PubMed
 • Carvacrol, a Plant Metabolite Targeting Viral Protease (Mpro) and ACE2 in Host Cells Can Be a Possible Candidate for COVID-19 – Frontiers in Plant Science [[oregano’s principle component is carvacrol, admin]]
 • Oregano Oil and Its Principal Component, Carvacrol, Inhibit HIV-1 Fusion into Target Cells – PubMed
 • Why aromatherapy is showing up in hospital surgical units – Mayo Clinic


#05. Effect of olive oil on skin

“Effect of olive oil on skin” is a chapter in the book: Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, (pp.1125-1132).

Parts of the abstract, published in ResearchGate, in 2010, by Diana Badiu, Rafael Luque, and Rajkumar Rajendram:

The popularity of cosmetics derived from natural sources is increasing. Such products are ecologically “ethical” and are effective and safe to use.

Vitamin E is the main lipophilic antioxidant that inhibits peroxidation, especially if associated with “natural” moisturizers such as the lipids in olive oil and olive extract. Vegetable oils containing EFAs have proven to be of great use in the production of cosmetics as either active incipient or raw materials for the synthesis of novel compounds. EFAs are easily integrated into the skin’s hydro-lipid film and are nourishing, moisturizing, and protective.

Some of these substances have been used for centuries yet can still meet the needs of today’s consumers. Apart from their moisturizing and soothing effects, and anti-inflammatory and immune-modulatory function, these products reduce aging of the skin with their antioxidant, stabilizing action on the cellular membranes. Treatment with olive oil has no side effects. Olive oil does not burn or traumatize the skin.

More scientific research:

 • Virgin olive oil as a fundamental nutritional component and skin protector – ReasearchGate
 • Olive Oil in Botanical Cosmeceuticals – ResearchGate
 • Enhancement of antioxidant and skin moisturizing effects of olive oil by incorporation into microemulsions – ResearchGate
 • The foundation for the use of olive oil in skin care and botanical cosmeceuticals – ResearchGate

Article:

 • How to Use Olive Oil on Your Face – WikiHow

More scientific research on the website Cretan Garden: go here

#04. Skin rash

Despite all care, by practising good advice, using natural and safe products, living a healthy life-style, it is possible that you keep suffering from skin-rash. It is important to contact an officially registered therapist, who works with for instance medicinal plants, acupuncture, reflex-zone therapy, aroma therapy, Bach flower therapy, or homeopathy. If these do not offer you any insight and progress, it is necessary to consult your general practitioner.

Industrial electricity and EMF disturb natural electricity

There is a phenomenon however, that cannot be healed, by not anyone: being allergic for artificial (which means man-made) electro magnetic fields/radiation. This phenomenon is ignored/rejected by industry, governments, and the with governments/industry related health care practitioners, which means: the most of them. They believe that your problem is psychological, imagination. Well, it is not. Birds, bees, amphibians, mammals, water, trees, plants, insects, the ionosphere, atmosphere,. all life and life-phenomenons suffers from it. This has been researched in science already for many decades, by for instance. Dr. Alfonso Balmori, Dr. Daniel Favre, Dr. Andrew Goldsworthy, Dr. Lennart Hardell, Dr. Joel Moskowitz, Dr. Devra Davis, Dr. Louis Slesin, Dr. Robert O. Becker, Dr. Martin Blank, Dr. Martin L. Pall.[Sources in the additional information in this post.] The so-called world-wide applied safety guidelines created by ICNIRP, are based on thermal effects from EMF, while they should be based on the biological effects as well. The biological effects are ignored by all governments in the entire world. Reason for sounding the alarm. There are several appeals from medical scientists, doctors, natural healthcare practitioners, acupuncturists, etc., even to the secretary of the United Nations Antonio Guterres. Without any result. The WHO does not help you. They have applied the ICNIRP guidelines. There are on the moment several ongoing investigations and lawsuits against ICNIRP and the FCC.

Natural electricity is life energy

All life works electrically. Natural electricity is a normal and unmissable energy. Man-made electricity however affects natural electricity: natural electricity goes one direction, is named direct current, DC ~ man-made electricity, goes two directions, forth and back. This is named alternating current, AC. Alternating current disturbs natural current.

Man-made electricity, industrial electricity and EMF, create symptoms. In animals, plants, trees. One of the symptoms experienced by humans is skin rash. The only way to get rid of it is to protect yourself against man-made radiation, by using your cellphone only when necessary and keeping it in fly mode during the rest of the time. Also: by using ethernet, by cabling your laptop and turning off WIFI, also in the computer, and turning off smart-meters.

You can help your body, nerve system, organs, heart, skin and eyes by being in nature, away from EMF, as often as possible. The power and density of man-made electro magnetic fields is increasing very fast. Today, 24/7 all life on earth is bathing in man-made electro-magnetic radiation. Telecom ignores the medical research, while telecom itself has not invested one dollar in researching the biological health effects of wireless. They know however that it is dangerous. EMF is the new tobacco.

Blog Multerland

You can find in-depth information about EMF in my blog Multerland, in my YouTube channel Multerland and on Twitter. If you do not have the time for all the scientific articles, PDF files, papers, documentaries and educational videos that I collected and categorized, you could start reading EMF health effects – understanding impacts on health.


Additional information

#03. Huden

[For English: scroll down]

Huden er et ekstremt følsomt organ som holdes sunt på grunn av et konstant regenererende, genialt sirkulasjonssystem av vann, lymfe, blod og fett. På grunn av kompleksiteten til huden, for å forstå hvordan huden er bygget opp, hvordan dette organet fungerer, er det nyttig å se en eller flere pedagogiske videoer om det. Jeg har samlet disse i en videoliste.

Photo by cottonbro 

Hvordan opprettholde en sunn hud?

Siden næringen av huden foregår i selve huden via kroppens systemer og ikke på overflaten, er det viktig å spise sunn mat og drikke nok vann (1-2 liter per dag) ved siden av andre væsker som kaffe, te, suppe, juice, etc.. Kaffe og svart te dehydrerer kroppen. Å puste inn frisk luft, samtidig være fysisk aktiv, bidrar til en optimal fordøyelse og dermed også for en sunn hud. Dagslys er også en del av den naturlige hudpleien. Dagslys skaper et naturlig vitamin D som tas opp og transporteres av huden inn i kroppen. Vedlikehold av huden utenfra er en del av den daglige hygienen for å holde vond lukt, bakterier, virus og sopp unna, for å unngå sykdommer. Hudvennlige kroppsoljer fukter huden, og sammen med eksfoliering og massasje er den en måte å holde den vital, elastisk og skinnende.

1. Såpe

Det er forbløffende at såpeprodusenter av for eksempel den så populære Aleppo-såpen Savon de Marseille og Castilla-såpen ikke gir informasjon om pH-verdien. pH-verdien på alle natursåper er 9. Cretan Garden-såpene er natursåper, sammenlignbare med Aleppo-såpene, og har også en pH-verdi på 9. Dette pH-nivået er relatert til formelen for håndlagde naturlige såper i henhold til gamle tradisjoner. Det finnes produsenter av de såkalte nøytrale såpene, eller såkalte økologisk nedbrytbare såper som heller ikke gir noe informasjon om det. Det finnes natursåpeprodusenter som tilsetter naturlige sure stoffer av for eksempel aloe vera for å senke pH-nivået. For meg har det vært et bevisst valg å følge opp de gamle tradisjonelle metodene og formlene. Selv om Cretan Garden olivensåpen er alkalisk, trenger huden bare 15 minutter på å komme tilbake til sin egen pH. Fordelene med olivenolje, urter og essensielle oljer i såpen er fortsatt tilstede i den tynne filmen som forblir på huden, nærer, beskytter og holder huden elastisk.

*Råd. I tilfelle såpen brukes til hodebunn og hårvask: bruk rosmarin såpe, og arganolje etter vask, på håndkletørt hår hvis du har tørt og/eller krøllete hår. Grått hår kan også være veldig tørt. Arganolje brukes også i den såkalte marokkanske oljen, men arganolje er ren olje, inneholder ikke parfyme eller andre kjemikalier. For å gjøre arganoljen mer din kan du blande en dråpe eterisk olje med arganoljen i håndflaten før du sprer den over håret, og gni den inn i håret og hodebunnen i omtrent ett minutt.

*Råd for bruk av såpe på huden i ansiktet: Ikke bruk såpe for ofte. Bruk lunkent vann og tørk ansiktshuden.

2. En hudvennlig kroppsolje

Lag din egen hudbalsam: Kjøp økologisk olivenolje, og den eteriske oljen som brukes i såpen. Tilsett 200 ml olivenolje / 20 dråper eterisk olje [kun for ekstern bruk!] i en tom og godt rengjort flytende såpeflaske med pumpe. Tilsett bare en liten håndfull av den hjemmelagde kroppsoljen umiddelbart etter vask til den våte og varme kroppen fra ansikt til tær, fordel den over hele huden. Tørk deg deretter med et håndkle. En veldig tynn lag er igjen. Den gir en matt effekt på huden, uten å veie den, uten å etterlate fete spor. Det forbedrer hudens elastisitet samtidig som det forhindrer fuktighetstap som kan bidra til aldringsprosessen. Den holder huden glatt og myk, samtidig som den etterlater en naturlig sunn glød, et yngre resultat og den fantastiske duften av den eteriske oljen. Du kan kjøpe eteriske oljer på BioAroma, Kreta, Hellas.

OBS: den anbefalte summen av dråper eterisk olje på 200 ml olivenolje, for en kroppsolje er en sikker total. På nettstedet til Aroma Therapy Foundation står det skrevet at totalen avhenger av kraften til hver enkelt eterisk olje: de er alle forskjellige i vekt, noe som betyr at en dråpe lavendel er lettere enn en dråpe oregano, for eksempel. De anbefaler for en kroppsolje 20 – 40 dråper på 100 ml olivenolje. Jeg anbefaler maksimalt 20 dråper på 200 ml olivenolje, for bruk på kropp og ansikt. Huden din kan reagere på det uansett. Råd: prøv din hjemmelagde kroppsolje på en liten flekk på armen, og vent å se hvordan huden reagerer før du bruker den på hele kroppen. Ikke bruk kroppsoljen som sololje. Du kan bruke den som en ettersolbehandling. Beskytt huden din mot solen med en krem ​​med høy beskyttelsesfaktor. Den beste beskyttelsen er imidlertid å unngå direkte sollys, ved å bruke solhatt eller å sitte i skyggen.

3. Eksfoliering av huden

Eksfoliering er prosessen med å fjerne døde hudceller fra det ytre laget av huden din. Hvis du gjør dette bra, på den måten som passer med din hudtype, skaper dette en lys, sunn hud fordi sirkulasjonen i huden har blitt bedre. Den riktige måten å eksfoliere på gir bedre absorpsjon av kroppsoljer og kremer. Se også Cretan Garden-blogginnlegget: Eksfoliering av huden.

*Råd: huden i ansiktet ditt må ikke eksfolieres på samme måte som kroppens hud. Fordi ansiktets hud er konstant avdekket, håndterer variasjoner i temperaturer, luftforurensning, overdose av aggressivt sollys, tørr luft inne i huset om vinteren, airco om sommeren og vinteren, trenger ansiktets hud et mildt vedlikehold Ikke noen form av eksfoliering er mild, med mindre man bruker en vaskeklut forsiktig.

4. Terapeutiske massasjer

Siden Wikipedia tilbyr en veldig utmerket artikkel om massasje, typer massasje, massasje i historien og terapier med massasje, vil jeg bare legge til noen merknader.

Massasje stimulerer muskler, blodsirkulasjon, organer, metabolisme i cellene, balanserer kroppssystemene, fjerner blokkering av chakraer, skaper en bro mellom sinnet og kroppen din, og aktiverer huden også, fordi huden er mediet mellom hendene. av terapeuten og kroppen under huden. For å venne seg til en terapeutisk massasje kan man begynne med fotmassasje. Videoer: spilleliste 1, spilleliste 2

Den profesjonelle og terapeutiske thaimassasjen er et mulig neste trinn: du har på deg komfortable klær. Videoer: spilleliste.

Den profesjonelle og terapeutiske Abhyanga («oljemassasje») er en form for ayurvedisk terapi som involverer massasje av hele kroppen fra hode til tå med Dosha-spesifikk varm urte-olje. Selvmassasje er også mulig. Abhyanga-massasje forbedrer hudhelsen. Healthline publiserte en artikkel om det. Video: Abhyanga self-massage. Video: Abhyanga massage India

5. Frisk luft

Huden er vår naturlige grense mellom vår indre fysiske kropp, vår indre verden, vårt selv og omverdenen. Den menneskelige utviklingen, knyttet til den såkalte sivilisasjonen, førte til endringer i vaner, også i klær. Våre forfedre hadde ikke på seg klær, de brukte huden og pelsen til dyrene de drepte til mat, for å beskytte mot kulde. De bodde ikke i lukkede hus, men i huler, hytter eller telt. Frisk luft var en konstant faktor. Luften var ikke forurenset på den tiden. Huden kunne bade dag og natt i ren luft. Frisk luft, oksygen, er nødvendig for å holde huden i god stand. Å åpne vinduer, minst en time eller to per dag, er et must for å holde lufthygienen optimal. Om sommeren gjør jeg dette hver morgen, etter å ha våknet rundt klokken seks, og lukker vinduene etter en time eller to. Om vinteren gjør jeg dette to ganger om dagen, i bare fem minutter: det er ekstremt kaldt i de norske fjellene.

Å gå en daglig tur, også om vinteren, i et miljøvennlig område, skaper en sunn blodsirkulasjon. Blodet anrikes ved å puste inn rent oksygen. Blodsystemet transporterer oksygenet til også huden.

6. Dagslys

Vi er avkom av menneskene som levde i friluft, med overflod av dagslys. Vi må innse at huden vår ikke endret seg så mye under evolusjonen som våre vaner i klær og liv. Vi bor nesten konstant i et lukket hus, kontor, arbeidsplass, bil eller enhver form for offentlig transport, med kunstig lys. Naturlig lys, dagslys, er avgjørende for vårt velvære, og for å opprettholde en sunn hud. Merk: dagslys skapes av solen, men å være i full varme fra en brennende sol er ikke sunt. Skyggen gir også naturlig dagslys.

7. Vann og sunn mat

Hva du spiser og drikker kan påvirke hudens helse betydelig. Drikk minst en liter vann per dag, ved siden av alle andre væsker som kaffe, te, juice eller suppe. Healthline tilbyr utmerket informasjon om god mat for en sunn hud.

Photo by Arnie Watkins

Relaterte blogginnlegg:

Ytterligere informasjon

 • Cretan Garden: Vitenskapelig forskning om olivenolje, bruk av olivenolje på huden, essensielle oljer, kaldbehandlet olivensåpe og urter.
 • Medical News Today: Fordeler med olivenolje for hud og ansikt.
 • Mayo Clinic – et non-profit amerikansk akademisk medisinsk senter fokusert på integrert helsevesen, utdanning og forskning – Gir drikkevann hydrert hud?
 • Healthfully: Effektene av sollys[dagslys, admin] og frisk luft på kroppen
 • HealthfullyVitamin D & Ekstrem Svette

English:

#3. The Skin

The skin is an utterly sensitive organ that is kept healthy because of a constantly regenerating, ingenious circulation system of water, lymph, blood, and fats. Because of the complexity of the skin, to understand how the skin is built, how this organ functions, it is helpful to watch one or more educational videos about it. I collected these in a playlist.

Photo by cottonbro

How to maintain a healthy skin?

Since the nourishment of the skin takes place in the skin itself via the body systems and not on the surface, it is essential to eat healthy food and drink enough water (1-2 litres per day) next to other liquids like coffee, tea, soup, juiceses, etc.. Coffee and black teas de-hydrate the body. Breathing fresh air, being also physical active, contribute to an optimal digestion and therefore for a healthy skin as well. Daylight is also part of the natural skin care. Daylight creates a natural vitamin D that is adopted and transported by the skin into the body. The maintenance of the skin from the outside is part of the daily hygiene to keep bad smells, bacteria, viruses and fungi away, to avoid illnesses. Skin-friendly body oils moisturize the skin, and together with exfoliating the skin and massages a way to keep it vital, elastic, and shining.

1. Soap

It is astonishing that soap manufacturers of for instance the so popular Aleppo soap, Savon de Marseille, and Castile soap do not offer information about the pH value. The pH value of all natural soaps is 9. The Cretan Garden soaps are natural soaps, comparable with the Aleppo soaps, and have a pH value of 9 as well. This pH level is related with the formula for handcrafted natural soaps according to old traditions. There are manufacturers of the so-called neutral soaps, or so-called ecological degradable soaps who do not offer any information about that either. There are natural soap manufacturers who add natural acidic substances of for instance aloe vera to lower the pH level. For me its has been a conscious choice to follow up the old traditional methods and formulas. Though the Cretan Garden olive soap is alkalic, the skin needs just 15 minutes to come back to its own pH. The benefits of the olive oil, herbs and essential oils in the soap are all still present in the thin film that remains on the skin, nourish, protect and keep the skin elastic.

*Advice. In case the soap is used for scalp and hair washing: use argan oil after washing, on the towel-dry hair if you have dry and/or curly hair. Grey hair can be very dry as well. Argan oil is also used in the so-called Moroccan oil, but argan oil is pure oil, does not contain perfumes, or any other kind of chemicals. To make the argan oil more yours you can mix one drop essential oil with the argan oil in the palm of your hand before spreading it over the hair, and rub it in the hair and the scalp for about a minute.

*Advice for the use of soap on the skin of the face: Do not use soap too often. Use luke warm water and pat the skin of the face dry.

2. A skin-friendly body-oil

Make your own skin conditioner: Buy organic olive oil, and the essential oil used in the soap. Add 200 ml olive oil / 20 drops essential oil [for external use only!] in an empty and well cleaned fluid soap bottle with pump. Add just a little hand full of the homemade body oil immediately after washing to the wet and warm body from face to toes, spread it all over the skin. Then dry yourself with a towel. A very thin film is left. It offers a matt effect to skin, without weighing it, without leaving oily traces. It improves skin elasticity while preventing moisture loss that can contribute to the aging process. It keeps the skin smooth and soft, while leaving a natural healthy glow, younger looking result, and the wonderful scent of the essential oil. You can buy essential oils at BioAroma, Crete.

Attention: the advised total of drops essential oil on 200 ml olive oil, for a body oil is a safe total. On the website of the Aroma Therapy Foundation is written that the total depends on the power of each single essential oil: they are all different in weight, which means that one drop of lavender is lighter than one drop of oregano, for instance. They recommend for a body oil 20 – 40 drops on 100 ml olive oil. I recommend the maximum of 20 drops on 200 ml olive oil, to be used on body and face. Your skin could react on it anyway. Advice: try your home made body oil on a small spot on your arm, and wait to see how the skin reacts, before using it on the entire body. Do not use the body oil as a sun-oil. You can use it as an after-sun treatment. Protect your skin against the sun with a high protection factor cream. The best protection however is to avoid direct sunlight, by wearing a sun-hat, or to sit in the shadow.

3. Exfoliating the skin

Exfoliation is the process of removing dead skin cells from the outer layer of your skin. If you do this well, in the way that fits with your skin type, this creates a bright, healthy looking skin because the circulation in the skin has improved. The right way of exfoliating allows a better absorption of body oils and creams. See also the Cretan Garden blog post: Exfoliating the skin.

*Advice: the skin of your face may not be exfoliated in the same way as the skin of the body. Because the skin of the face is constantly uncovered, dealing with variations in temperatures, air pollution, overdose of aggressive sunlight, dry air inside the house in winter, airco in summer and winter, the skin of the face needs a mild maintenance Not any kind of exfoliating is mild, unless one uses a wash cloth carefully.

4. Massages

Because Wikipedia offers a very excellent article about massage, types of massages, massages in history, and therapies with massages, I only would like to add some notes.

Massages stimulate the muscles, blood circulation, organs, metabolism in the cells, are balancing the body systems, unblock chakras, create a bridge between your mind and your body, and activate the skin as well, because the skin is the medium between the hands of the therapist and the body beneath the skin. To get used to a therapeutical massage one could start with foot massages. Videos: playlist 1, playlist 2 The Thai yoga massage is a possible next step: you wear comfortable clothes. Videos: playlist.

Abhyanga (“oil massage”) is a form of Ayurvedic therapy that involves massage of the entire body from the head to the toe with Dosha-specific warm herb-infused oil. Self-massage is also possible. Abhyanga massage improves skin health. Healthline published an article about it. Video: Abhyanga self-massage. Video: Abhyanga massage India

5. Fresh air

The skin is our natural border between our inner physical body, our inner world, our self, and the outside world, The human eveolution, related with the so-called civilization, brought changes in habits, also in clothing. Our ancestors did not wear clothes, they used the skin and fur of the animals they killed for food, to protect against cold. They did not live in closed houses but in caves, huts or tents. Fresh air was a constant factor. The air was not polluted in that time. The skin could bath day and night in clean air. Fresh air, oxygen, is necessary to keep the skin in a good condition. Opening windows, at least for an hour or two per day, is a must to keep the air-hygiene optimal. In summer I do this every morning, after waking up at about six o’clock, and close the windows after an hour or two. During winter I do this twice per day, for just five minutes: it is extreme cold in the Norwegian mountains.

Taking a daily walk, also in winter, in an environmentally healthy area, creates a healthy blood circulation. The blood is enriched by breathing in pure oxygen. The blood system transports the oxigen to also the skin.

6. Daylight

We are the offspring of the humans who were living in the open air, with abundancies of daylight. We must realize that our skin did not change so much during evolution as our habits in clothing and living. We live almost constantly in a closed house, office, working place, car or any kind of public transport, with artificial light. Natural light, daylight, is essential for our well-being, and to keep a healthy skin. Note: daylight is created by the sun, but being in the full heat of a burning sun is not healthy. Also the shadow offers natural daylight

7. Water and healthy food

What you eat and drink can significantly affect your skin health. Drink at least a liter water per day, next to all other liquids like coffee, tea, juices or soup. Healthline offers excellent information about good food for a healthy skin.

Photo by Arnie Watkins

Related blog posts:


Additional information

 • Cretan Garden: Scientific research about olive oil, the use of olive oil on the skin, essential oils, cold processed olive soap, and herbs.
 • Medical News Today: Benefits of olive oil for the skin and face.
 • Mayo Clinic – a non-profit American academic medical center focused on integrated health care, education, and research – Does drinking water cause hydrated skin?
 • Healthfully: The Effects of Sunlight[daylight, Admin] & Fresh Air on the Body
 • Healthfully: Vitamin D & Excessive Sweating

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑