#08. Eksfoliering av huden

For English: scroll down

Hva er eksfoliering?

Huden din fjerner naturlig døde hudceller for å gi plass til nye celler. Eksfoliering er å fjerne døde hudceller fra overflaten av huden din ved å bruke for eksempel:

Eksfoliering kan forbedre hudens utseende, men hvis det ikke gjøres riktig, kan det gjøre mer skade enn nytte. Det beste er å velge trygge materialer.

 • vaskeklut
 • loofah
 • tørr børste

Jeg opplever tørrbørsten -en badebørste som har riktig styrke for huden – som en veldig utmerket daglig hjelp til å virkelig forbedre tilstanden til min egen eldre hud. I denne figuren nedenfor kan du se forskjellen mellom yngre og eldre hud. En av forskjellene er blodåren: i den eldre huden er den mørkere rød, noe som betyr at det er mindre oksygen. Når du børster huden, forbedres blodsirkulasjonen i huden.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Les mer :

 1. Blogg Cretan-Garden: #26. Loofah og hudpleie
 2. Huden – Store Norske Leksikon / Per Holck, Professor Emeritis, Dr. Med., Universitetet i Oslo
 3. What Does It Mean to Exfoliate? Why You Should and How to Start – Healthline
 4. Dr. Berkowsky’s Vital Chi Skin Brushing System™ – Natural Health Science
 5. Skin care in the aging female: myths and truths – PubMed
 6. The truth about dry brushing and what it does for you – Cleveland Clinic

English:

What is exfoliating?

Your skin naturally sheds dead skin cells to make room for new cells. Exfoliating is removing dead skin cells from the surface of your skin by using for instance:

Exfoliating can improve the appearance of the skin, but if not done properly, it could do more harm than good. Best is to chose the safe materials.

 • washcloth
 • loofah
 • dry brush

I experience the dry brush -a bath brush which has the right strength for skin- as a very excellent daily help to really improve the condition of my own older skin. In this figure below you can see the difference between younger and older skin. One of the differences is the blood vessel: in the older skin it is darker red, which means that there is lesser oxygen. When brushing the skin the blood circulation in the skin improves.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Read more:

 1. Blog Cretan-Garden: Loofah and skin care
 2. What Does It Mean to Exfoliate? Why You Should and How to Start – Healthline
 3. Dr. Berkowsky’s Vital Chi Skin Brushing System™ – Natural Health Science
 4. Skin care in the aging female: myths and truths – PubMed
 5. The truth about dry brushing and what it does for you – Cleveland Clinic

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑